עמוד:333

אתגר 119 נתון מצולע . א . מכל קדקוד במצולע הנתון יוצאים 3 אלכסונים . כמה צלעות יש במצולע ? הסבירו . ב . סכום הזוויות במצולע הנתון הוא . 720 ° כל הזוויות חוץ מאחת שוות זו לזו . הזווית השונה מהאחרות גדולה מכל אחת מהן . 200 % -ב מצאו את הגדלים של זוויות המצולע הזה . ג . סרטטו סקיצה של המצולע . ד . נתון מצולע אחר בעל אותו מספר צלעות , וגם בו סכום הזוויות הוא . 720 ° כל הזוויות חוץ מאחת שוות זו לזו , אבל כאן הזווית השונה מהאחרות גדולה מכל אחת מהן . 120 % -ב מצאו את הגדלים של זוויות המצולע הזה . אתגר 120 שטחו של הריבוע SUXW הוא 20 % משטח הריבוע . MNOP Q , R , T , V הם אמצעי הצלעות של הריבוע . MNOP איזה אחוז משטח הריבוע SUXW הוא שטח המשולש ? NTO הרחבה 121 מספר התלמידים שנבחנו השנה במבחני הסיום בבית ספר "רגבים" גדול 25 % -ב ממספר התלמידים שנבחנו בבית ספר "תלמים . " בשני בתי הספר יחד נבחנו 450 תלמידים . כמה תלמידים נבחנו בכל אחד מבתי הספר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר