עמוד:332

113 מה מכיל חטיף ? קחו חטיף כלשהו ולמדו מה הוא מכיל . האם החטיף שבידיכם מכיל פחמימות ? אם כן - מה אחוז הפחמימות בחטיף ? האם החטיף שבידיכם מכיל שומן ? אם כן - מה אחוז השומן בחטיף ? האם החטיף שבידיכם מכיל חלבונים ? אם כן - מה אחוז החלבונים בחטיף ? האם החטיף שבידיכם מכיל ויטמינים ? אם כן - מה אחוז הויטמינים בחטיף ? 114 אבא קנה לילדיו צעצועים בסכום של . ₪ 270 ביום הקנייה ניתנה בחנות הצעצועים הנחה של . 10 % מה היה מחירם של הצעצועים לפני ההנחה ? 115 א . סכומם של שני מספרים שונים שווה . 40-ל אם נגדיל אחד מהמספרים 20 % -ב ונקטין את המספר האחר - 20 % -ב האם ישתנה סכומם ? הסבירו . ב . האריכו את הצלע הקצרה של מלבן , 15 % -ב וקיצרו את הצלע הארוכה שלו . 15 % -ב האם השתנה היקף המלבן ? הסבירו . האם השתנה שטח המלבן ? הסבירו . 116 מחירו של מקרר , כולל ההובלה לבית הלקוח , הוא ח"ש 2 , 625 . מחיר ההובלה שווה 5 % -ל ממחירו של המקרר ללא ההובלה . מהו מחיר ההובלה ? הרחבה 117 במשולש ABC זווית < B גדולה מזווית , 50 % -ב < C וזווית < A קטנה מזווית . 50 % -ב < C מה הגדלים של הזוויות ? הרחבה . א 118 מהו סכום הזוויות במרובע כלשהו ? ב . במרובע ABCD זווית < C שווה לזווית שמולה . זווית < B גדולה 100 % -ב מהזווית הסמוכה לה , ושווה לזווית שמולה . מה הגדלים של הזוויות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר