עמוד:331

107 במשקה פירות יש 40 % –כ פירות . אחרי תלונות על מתיקות יתר של המשקה הוחלט להוסיף לכל בקבוק 20 גר’ מים , ואת כמות הפירות להשאיר ללא שינוי . האם השתנה אחוז הפירות במשקה ? הסבירו . 108 על מדף בחנות ספרים היו 50 ספרי קריאה וספרי קודש . נועה קנתה 10 % מספרי הקודש . עכשיו יש על המדף 47 ספרים . כמה ספרי קריאה וכמה ספרי קודש יש על המדף עכשיו ? 109 בבית הספר לומדים 600–כ תלמידים . 70 תלמידים נסעו לסיור . מהו בערך אחוז התלמידים שנסעו לסיור ? בחרו את התשובה המתאימה : א . 10 % ב . 55 % ג . 25 % 110 הרווח של חברת מחשבים בשנה הקודמת היה . ₪ 1 , 000 , 000–כ השנה היה הרווח . ₪ 1 , 251 , 732 בכמה אחוזים בערך עלה הרווח לעומת השנה שעברה ? בחרו את התשובה המתאימה : א . 12 % ב . 25 % ג . 75 % ד . 125 % 111 מספר הלקוחות של חברת טלפונים עלה בשנה מסוימת 17 , 000-ל 10 , 000-מ לקוחות . בכמה אחוזים עלה מספר הלקוחות באותה שנה ? 112 במכונת צילום צולמה תמונה מלבנית שצלעותיה מ"ס 10 . מ"ס 9-ו בצילום הקטינו 10 % –ב את צלעות המלבן . א . בכמה אחוזים הקטינו את שטח התמונה ? ב . את הצילום שהתקבל צילמו שוב באותה הקטנה . בכמה אחוזים הקטינו את צלעותיה של התמונה המקורית ? 20 % -ב ביותר 20 % -מ בפחות 20 % -מ ג . תמונה אחרת , שצלעותיה לא נמדדו , צולמה במכונת צילום בהקטנה של . 10 % את הצילום שהתקבל צילמו שוב באותה הקטנה . בכמה אחוזים הקטינו את הצלעות של התמונה המקורית ? 20 % -ב ביותר 20 % -מ בפחות 20 % -מ תזכורת כדי לצלם במכונת צילום בהקטנה של , 10 % יש לשנות את המספר בחלון העדשה 0 . 9-ל ( או ( 90 % -ל או לבחור יחס הקטנה . x 0 . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר