עמוד:329

95 משפחה הוציאה החודש 30 % מהכנסותיה החודשיות על מזון . ההוצאות על מזון היו ח"ש 2 , 853 . מה הייתה ההכנסה החודשית של המשפחה ? 96 במפקד התושבים מצאו שבעיר שלנו גרים 102 , 000 תושבים , ומתוכם 5 , 100 הם עולים חדשים . מה היה אחוז העולים החדשים מבין תושבי עירנו ביום המפקד ? 97 עופות רבים נחתו עם ערב באגם החולה . נספרו ביניהם 117 עגורים , שהם 13 % מכלל העופות שנחתו . כמה עופות נחתו באותו ערב ? 98 צ בעו 30 % משטח הריבוע . 99 איזה אחוז משטח המלבן צבוע ? א . 60 % ב . 20 % ג . 25 % ד . 75 % 100 איזה אחוז משטח המלבן צבוע ? א . 5 % ב . 15 % ג . 20 % ד . 25 % 101 כתבו < או > או . = א . 285-מ 20 % פרחים 324-מ 25 % _______ פרחים ב . 2 , 824-מ 50 % ספרים 3 , 530-מ 40 % _______ ספרים ג . 360-מ 20 % מחברות 284-מ 25 % _______ מחברות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר