עמוד:328

89 מורי כיתות ח הכינו מאגר של 240 תרגילי חזרה : 10 % מהתרגילים בשברים פשוטים , 35 % מהתרגילים במספרים שלמים , 40 % במספרים עשרוניים , והשאר - בגאומטרייה . א . תארו את סוגי התרגילים שבמאגר בדיאגרמת עיגול ובטבלה : רשמו את אחוז התרגילים מכל סוג ואת מספרם . ב . איזה חלק מן התרגילים הם בגאומטרייה ? 90 בפרדס שלנו יש 250 עצי קלמנטינות . בחורף היו הטמפרטורות נמוכות מאוד , וכמה עצים נפגעו מהקור . מכל 50 עצים נפגעו 2 עצים . א . מהו אחוז העצים שנפגעו מהקור בפרדס שלנו ? ב . כמה עצים נפגעו מהקור ? 91 השלימו את הטבלה . 92 על מדף בספרייה יש 80 ספרים בשפות שונות : בעברית , באנגלית , בצרפתית וברוסית . רבע מהספרים הם בעברית . 45 % מהספרים הם באנגלית . 20 % מהספרים הם בצרפתית . שאר הספרים - ברוסית . א . ציינו לאיזו שפה מתאים כל חלק בדיאגרמת העיגול . ב . מהו אחוז הספרים ברוסית ? לאיזה חלק בדיאגרמת העיגול הוא מתאים ? ג . השלימו את הטבלה . 93 לבית הספר מגרש משחקים ששטחו ר"מ 500 . 45 % מן השטח של המגרש מרוצף . מהו שטח המגרש שאינו מרוצף ? 780 94 תלמידים , שהם 75 % מתלמידי היישוב , לומדים השנה בישיבת "המתמידים . " כמה תלמידים יש ביישוב בסך הכול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר