עמוד:323

אי - שוויונות א . פתרון אי–שוויונות על ידי השוואת פונקציות 73 לפניכם שלושה זוגות שונים של פונקציות קוויות . g ( x )–ו f ( x ) כל זוג מופיע בייצוג אחר . לכל אחד מזוגות הפונקציות : א . מצאו ערך של x שעבורו מתקיים . f ( x ) = g ( x ) הסבירו כיצד קבעתם . ב . מצאו שני ערכים של x שעבורם מתקיים . f ( x ) > g ( x ) הסבירו כיצד קבעתם . ג . מצאו שני ערכים של x שעבורם לא מתקיים . f ( x ) > g ( x ) הסבירו כיצד קבעתם . ד . מהו הפתרון של האי–שוויון ? f ( x ) > g ( x ) ושל האי–שוויון ? f ( x ) < g ( x ) 74 שלושה קבלני גינון פרסמו בעיתון השכונתי הצעות מחיר לעיצוב גינה : ההצעה של הקבלן ברוך : ח"ש 700 לייעוץ ח"ש 10–ו לכל מ"ר גינה . ההצעה של הקבלן גדליה : ח"ש 200 לייעוץ ח"ש 30–ו לכל מ"ר גינה . ההצעה של הקבלן אורי : ח"ש 45 לכל מ"ר גינה ( הייעוץ נכלל במחיר . ( לפניכם שלושה גרפים המתארים את ההצעות . א . התאימו לכל קבלן את הגרף המתאים להצעתו . ב . מהו שטח הגינה שעבורו גובים הקבלנים אורי וגדליה אותו מחיר ? מהו אותו מחיר ? ג . למשפחת ישראלי גינה ששטחה ר"מ 100 . גברת ישראלי רצתה להזמין את הקבלן שהצעתו היקרה ביותר , כי היא מאמינה שהוא גם הטוב ביותר . מר ישראלי העדיף את הקבלן הזול ביותר , כי ממילא הם מתכוונים לעבור דירה בקרוב . לבסוף הסכימו ביניהם על ההצעה הזולה ביותר . כמה כסף חסכה משפחת ישראלי בהחלטה זו ? הסבירו . ד . למשפחת מזרחי יש שטח אדמה גדול , אולם התקציב שלהם לסידור גינה הוא 1 , 500 שקלים . איזה קבלן יעצב עבורם את שטח הגינה הגדול ביותר ? מהו שטח זה ? הסבירו . ה . גברת ירדני החליטה לבחור את ההצעה הזולה ביותר עבורה , ולכן הזמינה את הקבלן גדליה לעצב את גינתה . מה תוכלו לומר על שטח הגינה של גברת ירדני ? ו . האם יש שטח גינה שעבורו יגבו שלושת הקבלנים אותו מחיר ? הסבירו . ז . באיזה קבלן כדאי לבחור אם רוצים לשלם את המחיר הנמוך ביותר ? הציעו הצעות שונות בהתאם לשטח הגינה . * משימה 74 מתבססת על אתר אוריינות מתמטית של משרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר