עמוד:321

ג . יחס ישר ויחס הפוך 64 אבי צועד בכל ערב כדי לשמור על כושר . הוא צועד במהירות של 100 מטרים בדקה . נסמן x–ב ( דקות ) את זמן הצעידה , ובy– ( מטרים ) את אורך הדרך שאבי עובר x–ב דקות . א . השלימו את הטבלה . ב . האם קיים יחס ישר בין המשתנים ? y–ו x הסבירו . ג . כתבו ביטוי לפונקציה f ( x ) המתארת את אורך הדרך בהתאם לזמן הצעידה . ד . סרטטו את גרף הפונקציה . 65 קפיץ מתארך ביחס ישר למשקל שתולים עליו . כאשר תולים על הקפיץ משקולת של ג"ק 1 , הקפיץ מתארך מ"ס 3–ב . א . בכמה מתארך הקפיץ כאשר תולים עליו משקולת של ג"ק 2 . 5 ? ב . איזו משקולת יש לתלות על הקפיץ כדי שיתארך ? מ"ס 10 . 5–ב 66 מאריכים צלע אחת של מלבן פי . 2 א . כיצד צריך לשנות את אורך הצלע הסמוכה , כך ששטח המלבן לא ישתנה ? ב . כיצד צריך לשנות את אורך הצלע הסמוכה , כך שהיקף המלבן לא ישתנה ? 67 רוכב אופניים נסע במהירות של 15 קמ"ש והגיע מעיר A לעיר B לאחר 4 שעות מיציאתו . א . באיזו מהירות רוכב האופניים צריך לנסוע כדי לעבור את אותו המרחק 3–ב שעות ? ב . רוכב אופנוע נוסע במהירות של 40 קמ"ש . בכמה זמן יעבור את המרחק בין שתי הערים ? 68 בכל סעיף קבעו אם בין שני הגדלים קיים יחס ישר או יחס הפוך או לא זה ולא זה . הסבירו את תשובתכם . א . מהירות הריצה והמרחק שעוברים במשך 5 דקות . ב . הגיל של רונית והגיל של אחיה הצעיר יואב . ג . הספק של עבודת צביעה והשטח שמספיקים לצבוע במשך 8 שעות . ד . מספר האנשים שמתחלקים בפיצה וגודל המנה שיקבל כל אחד מהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר