עמוד:319

50 שטח של דירה הוא ר"מ 120 . חילקו את שטח הדירה לשתי יחידות דיור ביחס של . 2 : 3 מהו השטח של כל יחידת דיור ? 51 גברת כהן וגברת לוי עוסקות בהכנת מאפים לאירועים . לקראת אחד האירועים הן קנו מוצרים . גב' כהן השקיעה ח"ש 900 , וגב' לוי השקיעה ח"ש 600 . עבור האירוע הן קיבלו תשלום של ח"ש 8 , 500 , וברצונן לחלק אותו לפי יחס ההשקעה הכספית שלהן . כמה כסף תקבל כל אחת מהן ? 52 במשולש שווה–שוקיים היחס בין אורך השוק לאורך הבסיס הוא . 5 : 4 היקף המשולש הוא מ"ס 140 . מהו אורך השוק ? הסבירו . 53 בטיול שנתי של כיתות ח השתתפו 156 מטיילים - חלקם תלמידים וחלקם מורים . לכל 24 תלמידים היו שני מורים משגיחים . א . מהו היחס בין מספר המורים שיצאו לטיול למספר התלמידים שיצאו לטיול ? ב . כמה מורים השתתפו בטיול ? 54 חנה וטליה פתחו מתפרה משותפת . בתום שנת הפעילות הראשונה הן חילקו ביניהן את הרווחים לפי יחס ההשקעות : חנה קיבלה ח"ש 6 , 300 , וטליה קיבלה ח"ש 4 , 200 . כמה כסף השקיעה חנה , אם טליה השקיעה ? ח"ש 16 , 000 55 בשקית יש סוכריות משני סוגים : טופי ומנטה . היחס בין מספר סוכריות הטופי למספר סוכריות המנטה הוא . 3 : 4 בכל סעיף מצאו בהתאם לנתון את החלק של סוכריות המנטה מתוך כל הסוכריות בשקית . א . בשקית יש 28 סוכריות בסך הכול . ב . בשקית יש 140 סוכריות בסך הכול . ג . לא ידוע כמה סוכריות יש בשקית . ב . פרופורציה 56 מצאו את המספר החסר בפרופורציה . אפשר להיעזר בטבלת התאמה . א | 20 : x = 5 : 1 ב | 15 : 3 = x : 2 ג | 12 : 3 = x : 12 ד | x : 4 = 30 : 1 57 אורך הצלע הקצרה של מלבן הוא מ"ס 3 . 5 , והיחס בין צלעות המלבן הוא . 5 : 7 חשבו את שטח המלבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר