עמוד:311

21 בכל סעיף : 1 חשבו את הרוחב ואת הגובה של כל מדרגה . 2 מצאו את שיפוע הפונקציה הקווית . 3 רשמו ייצוג אלגברי של הפונקציה . השיפוע של כל אחת מהפונקציות k ( x )–ו h ( x ) , f ( x ) שווה לשיפוע הפונקציה . g ( x ) = 1 + 3 x 22 א . השלימו את הערכים החסרים בטבלת הערכים של כל אחת מהפונקציות . ב . אילו מן הגרפים של שלוש הפונקציות מקבילים לגרף הפונקציה g ( x ) ואילו מתלכדים אתו ? נסו לענות בלי לסרטט את הגרפים , והסבירו באילו ייצוגים נעזרתם בתשובתכם וכיצד . ג . סרטטו את הגרפים של k ( x )–ו h ( x ) , f ( x ) ובדקו את תשובותיכם בסעיף ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר