עמוד:310

ד . שיפוע של פונקציה קווית לפי שתי נקודות 19 לפניכם 9 גרפים של פונקציות קוויות . אילו מן הגרפים מתאימים לפונקציה ? f ( x ) = x - 2 20 נתבונן שוב בתשעת הגרפים שבמשימה הקודמת . א . אם נסרטט את כל הגרפים באותה מערכת צירים , אילו מהם יהיו מקבילים לגרף הפונקציה ? f ( x ) ב . אם נסרטט את כל הגרפים באותה מערכת צירים , אילו מהם יחתכו את ציר y באותה נקודה שבה גרף הפונקציה f ( x ) חותך את ציר ? y

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר