עמוד:303

35 בסרטוט נתון : AC = BC , BD = AE הוכיחו בשתי דרכים שונות כי . AD = BE › ABC 36 הוא משולש שווה–שוקיים : AC = BC FA–ו EB הם תיכונים לשוקיים . א . הוכיחו כי . AF = BE ב . הוכיחו כי › ADB הוא שווה–שוקיים . ניתן להסתמך על טענות שנומקו בהוכחה בסעיף א . ג . הוכיחו כי CEDF הוא דלתון . 37 הנקודות E–ו D בסרטוט נמצאות על צלעות המשולש . ABC נתון : AE = BE = CE , CD = BD א . מצאו את גודל . BDE ב . הוכיחו כי . AC || ED הרחבה 38 המרובע ACBE הוא דלתון : AC = BC , AE = BE הוכיחו כי האלכסונים בדלתון ACBE מאונכים זה לזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר