עמוד:301

א . במשולש שווה–שוקיים התיכונים לשוקיים שווים זה לזה . ב . במשולש שווה–שוקיים חוצי זוויות הבסיס שווים זה לזה . ג . במשולש שווה–שוקיים הגבהים לשוקיים שווים זה לזה . הרחבה 30 נתון מלבן . ABCD הקטע FE מחבר את אמצעי הצלעות הנגדיות . DC–ו AB הרחבה 28 בדקו את הטענות שלפניכם . לטענה נכונה - סרטטו באופן מדויק ( בעזרת סרגל ומד–זווית ) משולש מתאים . לטענה שאיננה נכונה - נמקו מדוע איננה נכונה . א . קיים משולש שווה–שוקיים שבו זווית הבסיס שווה לזווית הראש . ב . קיים משולש שווה–שוקיים שבו זווית הראש ישרה . ג . קיים משולש שווה–שוקיים בעל זווית בסיס ישרה . ד . קיים משולש שווה–שוקיים שבו הגובה לבסיס שווה באורכו לבסיס . ה . קיים משולש שווה–שוקיים שבו זווית הבסיס גדולה פי 2 מזווית הראש . 29 בכל סעיף הוכיחו את הטענה . עבדו לפי השלבים האלה : 1 סרטטו סרטוט מתאים . ( אין צורך לדייק ( . 2 כתבו מה נתון ומה צריך להוכיח וסמנו את הנתונים על הסרטוט . 3 הוכיחו את הטענה . הוכיחו שהמרובעים FECB–ו ADEF הם מלבנים . הדרכה : הוסיפו את הקטעים BE–ו AE ( בניית עזר . ( ABCDE 31 הוא מחומש משוכלל . מהקדקוד B העבירו את האלכסונים . BD–ו BE א . הוכיחו שמשולש BDE הוא משולש שווה–שוקיים . ב . מצאו את הגדלים של הזוויות האלה : B , E , A הדרכה : סמנו , B = › בטאו באמצעות › את הזוויות האחרות וכתבו משוואה . תזכורת מצולע משוכלל הוא מצולע שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר