עמוד:300

24 בסרטוט נתון : CA = AB = BD , C = D א . הוכיחו : CAB = DBA ב . הוכיחו : AD = BC ג . הוכיחו : CBE = DAE נסו למצוא דרך נוספת להוכחת השוויון . ד . הוכיחו כי › AEB הוא משולש שווה–שוקיים . 25 המשולשים ADB–ו ACB בסרטוט המוקטן הם משולשים שווי–צלעות . 6 , CB › AH מ' HC = א . הוכיחו כי . BC || AD ב . חשבו את היקף המרובע . ACBD נמקו . 26 הנקודות D–ו B , E נמצאות על ישר אחד . נתון : AE = BD , EAB = CBD , E = D הוכיחו › ABC–ש הוא משולש שווה–שוקיים . הדרכה : הוכיחו תחילה חפיפה בין שני משולשים . 27 בדקו את הטענות שלפניכם . אם הטענה נכונה - נמקו אותה . אם אינה נכונה - הפריכו אותה בעזרת דוגמה נגדית . דוגמה הטענה : בכל משולש שווה–שוקיים זווית הראש היא זווית חדה . הטענה אינה נכונה . הנה דוגמה נגדית : המשולש ABC שבסרטוט הוא משולש שווה–שוקיים , זווית הראש אינה חדה אלא קהה : B = 120 ° א . בכל משולש שווה–שוקיים חוצה זווית הראש הוא גם תיכון לבסיס . ב . בכל משולש שווה–שוקיים חוצה זווית בסיס הוא גם תיכון לשוק . ג . בכל משולש שווה–שוקיים כל אחת מזוויות הבסיס קטנה מזווית הראש . ד . בכל משולש שווה–שוקיים זוויות הבסיס הן זוויות חדות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר