עמוד:298

דיון 19 א . בכל משולש מצאו את הגודל של . A הדרכה : סמנו , A = › הביעו בעזרת › את כל הזוויות שבסרטוט וכתבו משוואה שבעזרתה תוכלו למצוא את הערך של . › ב . הסבירו מה דומה ומה שונה בין השאלה בסעיף א לשאלות במשימה הקודמת . בעזרת השוני שמצאתם הסבירו את השוני בתהליך הפתרון . D 20 היא נקודה על הצלע AC של המשולש . ABC נתון : AD = BD , CD = CB ABC = 105 ° חשבו את מידת . C › ABC 21 הוא משולש שווה–שוקיים : AC = BC נתון : CE תיכון לבסיס AD , חוצה את זווית הבסיס . א . חשבו את גודלי הזוויות של . › AEF ב . חשבו את גודלי הזוויות של . › ABC ג . חשבו את גודלי הזוויות של . › ABD

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר