עמוד:297

הרחבה 17 הקטע AB הוא קוטר במעגל שמרכזו ; O C היא נקודה על המעגל . א . הוכיחו שמשולש ABC הוא משולש ישר–זווית . הדרכה : סרטטו את הקטע OC ( בניית עזר . ( ב . D היא נקודה נוספת על המעגל . הוכיחו שגם המשולש ABD הוא משולש ישר–זווית . ג . E היא נקודה כלשהי על המעגל E ) שונה מ– . ( B–ו A האם גם המשולש ABE הוא ישר–זווית ? הסבירו . ד . F היא נקודה על המעגל כך שהמשולש ABF הוא משולש שווה–שוקיים . חשבו את FOA ואת . FAO 18 בכל סעיף הנקודה D נמצאת על הקטע . AC חשבו את מידת . ABC נמקו כל שלב בחישוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר