עמוד:296

14 טענה : משולש שבו התיכון לצלע שווה למחצית צלע זו הוא משולש ישר–זווית . א . בדקו אם הטענה מתקיימת במשולשים שבמשימה הקודמת . ב . בנו שני משולשים משלכם שבהם התיכון לצלע שווה למחצית הצלע , ובדקו אם הטענה מתקיימת במשולשים אלה . הדרכה : סרטטו צלע אחת וסמנו את נקודת האמצע שלה . סרטטו קטע שיוצא מנקודת האמצע , שישמש תיכון במשולש . ג . הוכיחו את הטענה . הדרכה : היעזרו בסרטוט שלפניכם ובטאו את כל הזוויות באמצעות . › במשימה 14 הוכחתם את המשפט : משפט משולש שבו התיכון לצלע שווה למחיצתה של אותה צלע הוא משולש ישר–זווית . 15 במשולש AED שבסרטוט נתון : AB = BC = CD = BE = CE א . מצאו בסרטוט שתי זוויות ישרות והוכיחו שהן ישרות . ב . מצאו בסרטוט משולשים שווי–שטח והוכיחו שהם שווי–שטח . האם המשולשים שמצאתם הם חופפים ? נמקו . ג . הוכיחו כי › AED הוא משולש שווה–שוקיים . 16 נתון מרובע . ABCD אלכסוני המרובע שווים זה לזה וחוצים זה את זה . א . הוכיחו : ED = EC ב . הוכיחו שהמרובע ABCD הוא מלבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר