עמוד:294

7 א . בכל אחד מהמשולשים הבאים נתון . AC = AB חשבו את מידות הזוויות שאינן נתונות . ב . במשולש שווה–שוקיים נסמן את זווית הבסיס x–ב ואת זווית הראש . f ( x )–ב 1 כתבו ביטוי מתאים לפונקציה f ( x ) וסרטטו את הגרף שלה . 2 האם יש על הגרף נקודה המתאימה x ? x = 40–ל נקודה המתאימה ? f ( x ) = 80–ל נקודה המתאימה ? x = 100–ל נקודה המתאימה ? f ( x ) = 180–ל אם כן - סרטטו משולש מתאים בעזרת סרגל ומד–זווית , וסמנו בו את גודלי הזוויות . אם לא - הסבירו מדוע לא . 3 ציינו על הגרף את הנקודות המתאימות למשולשים המוצגים בסעיף א . 4 מה משמעות המשוואה ? f ( x ) = x פתרו את המשוואה , 2 ציינו את הנקודה המתאימה על הגרף וסרטטו משולש מתאים . 8 בכל סעיף מתואר משולש שווה–שוקיים שהיקפו . 'מ 60 מצאו את אורכי הצלעות של כל משולש בהתאם לנתונים . א . אורך השוק גדול פי 2 מאורך הבסיס . ב . אורך השוק קטן 3–ב מ' מאורך הבסיס . ג . אורך הבסיס קטן פי 2 . 5 מאורך השוק . ד . היחס בין אורך השוק לאורך הבסיס הוא . 3 : 4 CD 9 הוא תיכון לבסיס AB במשולש שווה–השוקיים . ABC נתון : ACD = 19 ° מצאו את הגדלים של זוויות המשולש . ABC הציעו דרכים שונות לחישוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר