עמוד:292

ב . שימוש בתכונות של משולש שווה - שוקיים מה נלמד ? חישובים שונים במשולש שווה–שוקיים שימוש במשוואות לחישובים שונים שימוש במשפטים להוכחת טענות שונות 1 בסרטוט שלפניכם הנקודה D נמצאת על . BC המשולש ADB הוא שווה–שוקיים : AD = BD B = 15 ° , CAD = 65 ° א . חשבו את . › ב . מצאו את הגודל של . C 2 הקטע AK הוא תיכון לצלע JL במשולש . AJL › AJK הוא משולש שווה–צלעות . חשבו את זוויות המשולש . AJL › ABC 3 הוא משולש שווה–שוקיים : BC = AC AD חוצה את CAD = 15 ° , CAB חשבו את גודלי הזוויות של . › ABC 4 בכל סעיף מתואר משולש שווה–שוקיים . מצאו את גודלי זווית הבסיס בהתאם לנתונים . הדרכה : סרטטו סקיצה של משולש שווה–שוקיים , סמנו אחת מהזוויות , x–ב כתבו משוואה מתאימה ופתרו . נמקו את חישוביכם . א . זווית הראש של המשולש גדולה פי 3 מזווית הבסיס . ב . זווית הבסיס של המשולש גדולה פי 2 מזווית הראש . ג . זווית הבסיס של המשולש קטנה פי 2 מזווית הראש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר