עמוד:291

משימות לסיכום 17 בכל אחד מהמשולשים שלפניכם נתונה זווית אחת . חשבו את מידות הזוויות האחרות . נמקו את חישוביכם . 18 חשבו את גודלי זוויות הבסיס במשולש שווה–שוקיים אם ידוע שזווית הראש שלו בת . 90 ° היעזרו בסקיצה של משולש מתאים . 19 לפניכם סרטוט מוקטן של משולש ABC שהיקפו מ"ס 28 . הנקודות E–ו D נמצאות על הצלע . BC נתון : EC = מ"ס 2 , AB = מ"ס 8 א . הוכיחו כי › ABC הוא משולש שווה–שוקיים . ב . הוכיחו כי . < ADC = < AEB 20 בכל סעיף נתון : › ABC הוא משולש שווה שוקיים : BC = AC CD הוא גובה לבסיס E ; AB היא נקודה על המשך . CD הוכיחו כי › ABE הוא משולש שווה–שוקיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר