עמוד:290

כמו הוכחות של טענות - גם חישובים יש לנמק שלב אחרי שלב , על סמך נתונים , הגדרות ומשפטים שכבר הוכחו . 15 › ABC הוא משולש שווה–שוקיים : AC = BC BD חוצה את CBD = 35 ° , B מצאו את גודלי הזוויות של משולש . ABC 16 נתון : › ABC הוא שווה–שוקיים : BC = AC F–ו E הן נקודות על המשך הבסיס . AB BF = AE א . לפניכם הוכחה חלקית לטענה : › EFC הוא משולש שווה–שוקיים . סמנו בסרטוט את הנתונים , כתבו מה נתון ומה צריך להוכיח והשלימו את הטענות והנימוקים בטבלה . ב . הוכיחו כי . › CBE = › CAF ניתן להסתמך על טענות שנומקו בהוכחה בסעיף א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר