עמוד:289

12 נמקו את הטענות : א . במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש . ב . במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס הוא גם הגובה לבסיס . ג . במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס , הגובה לבסיס וחוצה זווית הראש הם אותו קטע . לאחר שנימקנו את הטענה שבמשימה 11 ואת הטענות א-ג שבמשימה 12 על סמך משפטים שהוכחנו - הן מוכחות , וניתן לראות בהן משפטים . משפטים במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש . במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס הוא גם הגובה לבסיס . במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס , הגובה לבסיס וחוצה זווית הראש הם אותו קטע . דיון 13 נתון : CD הוא תיכון לבסיס במשולש שווה–השוקיים . ABC הנקודה E נמצאת על . CD תלמידים התבקשו להוכיח כי ED הוא חוצה זווית במשולש . AEB א . דני כתב : ההוכחה של דני שגויה . מצאו את הטעות והסבירו אותה . ב . כתבו הוכחה נכונה לטענה . BD 14 הוא גובה לבסיס במשולש שווה–השוקיים ABC שבסרטוט . חשבו את זוויות המשולש . הציעו דרכים שונות לחישוב . נמקו את חישוביכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר