עמוד:285

6 לפניכם סרטוטים מוקטנים של משולשים שווי–שוקיים שהתקבלו מקיפול וגזירה כמו במשימה הקודמת . קו הקיפול מסומן בקו מרוסק . לכל משולש : 1 קבעו אם קו הקיפול הוא תיכון , אם הוא חוצה זווית ואם הוא גובה . 2 לפי התכונות שמצאתם במשימה הקודמת ולפי הנתונים שבסרטוט נסו למצוא את הגדלים המסומנים בסרטוט בצבע . דיון 7 רינה טוענת שמהמשימות הקודמות אפשר להסיק את המסקנה הכללית : בכל משולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס מחלק את המשולש לשני משולשים חופפים . האם לדעתכם רינה צודקת ? הסבירו . העלאת השערות , הסקת מסקנות קיפולי נייר , גזירות , סרטוטים ומדידות יכולים לעזור להעלות השערות בנוגע לסוג מסוים של צורות , אולם לא ניתן להסיק מכך שההשערה נכונה לכל הצורות מאותו הסוג . כדי לקבוע בוודאות שטענה מסוימת נכונה תמיד – יש להוכיח אותה . במשימות הבאות תלמדו כיצד להוכיח טענות . הוכחה היא סדרה של טענות או חישובים מנומקים , שבסופה מגיעים לטענה שאותה היה צריך להוכיח . בכל שלב בהוכחה אפשר לבסס את ההנמקה על : הנתונים ; משפטים ( טענות כלליות שהוכחו כבר כנכונות ;( טענות שנומקו בשלבים הקודמים של ההוכחה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר