עמוד:284

תזכורת הגדרה : משולש שווה–שוקיים הוא משולש ששתיים מצלעותיו שוות באורכן . הצלעות השוות נקראות שוקיים ( בסרטוט . ( AC = BC הצלע השלישית נקראת בסיס ( בסרטוט הצלע . ( AB הזווית שבין השוקיים נקראת זווית הראש ( בסרטוט . ( C הזוויות הסמוכות לבסיס נקראות זוויות הבסיס ( בסרטוט . ( B–ו A 5 א . קפלו דף מלבני לשניים וגזרו אותו בקו ישר מקו הקיפול , כמו בסרטוט . פתחו את החלק המסומן בצבע בסרטוט . ב . הסבירו מדוע המשולש שקיבלתם הוא משולש שווה–שוקיים . ג . מצאו תכונות מעניינות במשולש שווה–השוקיים שגזרתם . ד . סמנו בעיפרון את קו הקיפול . מצאו תכונות של קו הקיפול במשולש שגזרתם ונסחו אותן במילים . ה . בדקו אילו מהתכונות שמצאתם בסעיפים ג-ד מתקיימות גם במשולשים שגזרו תלמידים אחרים בכיתתכם . ו . 1 סמנו על גבי הסרטוט שלכם את האותיות A , B , C , D כמו בסרטוט שמשמאל . ( הקטע המרוסק AD מייצג את קו הקיפול ( . תארו את הממצאים שלכם : אילו קטעים במשולש שווים ? אילו זוויות שוות ? האם יש משולשים חופפים ? 2 יוחאי מצא כי במשולש שלו מתקיים : C = DAC האם בכל משולש שווה–שוקיים שמתקבל מקיפול וגזירה קיימת תכונה זו ? הסבירו . 3 נתי מצא כי במשולש שלו מתקיים : C = B האם בכל משולש שווה–שוקיים שמתקבל מקיפול וגזירה קיימת תכונה זו ? הסבירו . 4 שערו אילו מהתכונות שתיארתם מתקיימות בכל משולש שווה–שוקיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר