עמוד:283

2 הקטע AD בסרטוט הוא תיכון לצלע BC במשולש ; ABC הנקודה E נמצאת על המשך התיכון BE || AC ; AD א . נמקו מדוע BD הוא תיכון במשולש . ABE ב . מצאו בסרטוט זוגות של משולשים שווי–שטח . לאילו מהזוגות שמצאתם אפשר לקבוע שהמשולשים גם חופפים ? נמקו . 3 נמקו את הטענות : א . במשולשים חופפים התיכונים לצלעות מתאימות שווים באורכם . ב . במשולשים חופפים חוצי הזוויות של זוויות מתאימות שווים באורכם . ג . במשולשים חופפים הגבהים לצלעות מתאימות שווים באורכם . 4 בכל משולש סרטטו את הגובה לצלע , AB את התיכון לצלע AB ואת חוצה–הזווית של , C וסמנו כל אחד מהם בצבע שונה . האם מצאתם משולשים שבהם שלושת הקווים מתלכדים ? אם כן , מה מאפיין את המשולשים האלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר