עמוד:282

א . משולש שווה – שוקיים ותכונותיו מה נלמד ? קטעים מיוחדים במשולש משולש שווה–שוקיים השערה , משפט וההוכחה שביניהם תכונות של משולש שווה–שוקיים 1 נמקו את הטענה : תיכון במשולש מחלק את המשולש לשני משולשים שווי–שטח . היעזרו בסרטוט של משולש , ABC וסמנו עליו את התיכון - AD תיכון לצלע . BC ( אין צורך לדייק בסרטוט ( . תזכורת קטעים מיוחדים במשולש תיכון במשולש הוא קטע המחבר בין קדקוד של המשולש לאמצע הצלע הנמצאת מול קדקוד זה . דוגמה במשולש שבסרטוט הקטע BD הוא תיכון לצלע , AC כלומר : AD = DC גובה במשולש הוא קטע העובר מקדקוד של המשולש לצלע שמול קדקוד זה או להמשכה , ומאונך לה . דוגמה במשולש שבסרטוט הקטע CE הוא גובה לצלע . AB אפשר לכתוב כך : CE › AB או כך : CEA = CEB = 90 ° חוצה זווית במשולש הוא קטע החוצה זווית של המשולש ועובר בין קדקוד הזווית לצלע שמול קדקוד זה . דוגמה במשולש שבסרטוט הקטע AD הוא חוצה זווית של , A כלומר : BAD = CAD משולש שווה - שוקיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר