עמוד:281

18 במרובע ABCD שבסרטוט נתון : AB = AD CD = CB הראו כי . B = D רמז : הוסיפו קו לסרטוט . 19 היעזרו בנתונים שבסרטוט ונמקו מדוע . B = S הרחבה בכל סרטוט הקטעים AF–ו KD נחתכים בנקודה . C מצאו בכל סרטוט זוגות רבים ככל האפשר של משולשים חופפים . נמקו את קביעותיכם . 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר