עמוד:278

10 המרובע CDEF הוא מלבן . הנקודה Q היא אמצע הצלע , CD והנקודה P היא אמצע הצלע . FE א . הסבירו איך אפשר להסיק מהנתונים שהמשולשים הצבועים בסרטוט חופפים . ב . מצאו בסרטוט זוג משולשים שווי–שטח שאינם חופפים . נמקו מדוע הם שווי–שטח ומדוע אינם חופפים . 11 המלבן בסרטוט 1 מחולק לארבעה משולשים . א . הראו שכל המשולשים האלה חופפים . ב . ארבעת המשולשים נגזרו וסודרו מחדש כמו בסרטוט . 2 נמקו מדוע המרובעים EFHG–ו ABCD הם ריבועים . הרחבה 12 סרטטו מלבן שבו הצלע הארוכה גדולה פי 2 מהצלע הקצרה . סרטטו קטעים המחברים את אמצע הצלע הארוכה עם הקדקודים של הצלע ממול ( ראו דוגמה בסרטוט . ( גזרו את המלבן לאורך הקטעים . DO–ו AO סדרו את שלושת החלקים שנוצרו כך שיתקבל ריבוע . כיצד ניתן לדעת בוודאות שהמרובע שהתקבל הוא אכן ריבוע ? 13 הנקודות C–ו B נמצאות על אלכסון המרובע . AMDP נמקו את הטענות : א . › MCD = › PBA ב . < MCD = < ABP ג . › AMD = › DPA

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר