עמוד:277

6 אלכסוני המרובע ABCD שבסרטוט נחתכים בנקודה . E נתון : BD = AC , BC = AD א . היעזרו בחפיפת משולשים והראו כי . < ADC = < BCD נמקו את החפיפה . ב . היעזרו בסעיף א ונמקו את הטענות : › ADE = › BCE 1 › AEB 2 הוא משולש שווה–שוקיים . הרחבה 7 א . אילו מהמשולשים שלפניכם חופפים ? נמקו . ב . מצאו את כל הצלעות השוות באורכן לצלע PQ שבמשולש . 3 ג . מצאו את כל הזוויות השוות בגודלן לזווית K שבמשולש . 4 הרחבה 8 אלכסוני המרובע ABDC נחתכים בנקודה . E כמה זוגות של משולשים חופפים יש בסרטוט ? נמקו כל חפיפה וכתבו אותה בכתיב מתמטי . 9 רוני אומר : אם בשני משולשים DEF–ו ABC נתון : , AC = FD , BC = EF , AB = DE אז אפשר לקבוע בוודאות שהמשולשים אינם חופפים . מה דעתכם ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר