עמוד:276

3 הנקודה K בסרטוט נמצאת על הקטע , AD והנקודה C נמצאת על הקטע . BK א . הראו כי הקטע BK חוצה את הזווית . < ABD האם הוא חוצה גם את הזווית ?< ACD נמקו . ב . הוכיחו כי . BK › AD 4 במרובע ABCD נתון : AB = CD 1 BC = AD 2 א . הראו כי . A = C הדרכה : היעזרו בסקיצה מתאימה והעבירו את האלכסון . BD ב . סרטטו במחברתכם מרובע ABCD שמתקיימים בו גם נתונים 1 ו– 2 וגם הנתון . < B = 90 ° איזה מרובע קיבלתם ? הסבירו . 5 א . האם המשולשים בסרטוט 1 חופפים ? נמקו . ב . סרטטו על דף משובץ משולשים חופפים משלכם . הסבירו מדוע הם חופפים . ג . האם המשולשים בסרטוט 2 חופפים ? נמקו . ד . סרטטו על דף משובץ משולשים חופפים משלכם , כך שבכל משולש לפחות שתיים מהצלעות לא תהיינה מונחות על קווי המשבצות . הסבירו מדוע הם חופפים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר