עמוד:275

ד . משפט החפיפה צלע - צלע - צלע מה נלמד ? משפט החפיפה צלע–צלע–צלע ( צצ ( צ" דיון 1 א . חתכו שקף לשלושה חלקים . על חלק אחד סרטטו קטע שאורכו מ"ס 4 , על השני סרטטו קטע שאורכו מ"ס 5 , ועל החלק השלישי - קטע שאורכו מ"ס 7 . הניחו את השקפים זה על זה ונסו ליצור משולש שהקטעים הם צלעותיו . העתיקו את המשולש לנייר שקוף . נסו ליצור משולש אחר שהקטעים שעל השקפים הם צלעותיו . העתיקו גם אותו לנייר שקוף . בדקו אם שני המשולשים שקיבלתם חופפים . ב . נסו לסרטט משולש אחר שאורכי צלעותיו הם מ"ס 4 , מ"ס 5 מ"ס 7–ו שאינו חופף למשולש שיצרתם בסעיף א . האם הצלחתם ? הסבירו . משפט משפט החפיפה צלע–צלע–צלע ( צצ"צ ) אם אורכי הצלעות במשולש אחד שווים ( אחד לאחד ) לאורכי הצלעות במשולש אחר - אז שני המשולשים חופפים . דוגמה לפי הנתונים בסרטוט אפשר לקבוע שהמשולשים חופפים לפי משפט החפיפה צצ"צ . נרשום את החפיפה בכתיב מתמטי : › ABC = › PQR הנימוק למשפט זה מתבסס על מושגים שטרם נלמדו , לכן לא ננמק אותו בשלב זה של הלימוד . 2 בכל סרטוט : 1 הראו שהמשולשים חופפים . 2 רשמו את החפיפה בכתיב מתמטי . 3 בדקו אם אפשר להסיק מהנתונים את השוויונות : ABC = ADC ACB = ACD BAC = CAD

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר