עמוד:274

21 בכל סעיף קבעו אם המשולשים בוודאות חופפים . הסבירו את תשובתכם . הקטעים KS–ו ME נחתכים בנקודה . O 22 הנקודות E–ו D שבסרטוט נמצאות על הקטע . AC מצאו בסרטוט שני זוגות של משולשים חופפים . נמקו את החפיפות וכתבו אותן בכתיב מתמטי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר