עמוד:273

17 בסרטוט שלפניכם DB הוא אלכסון במלבן . ABCD א . נמקו מדוע . AP = CM היעזרו במסקנות המשימה הקודמת . ב . נמקו מדוע . AP || CM הרחבה 18 המשולשים BAC–ו KPM בסרטוט הם משולשים חופפים : › KPM = › BAC היעזרו במסקנות משימה 16 והשלימו : CE = ___ , DB = ___ , AB = ___ , P = ___ נמקו . משימות לסיכום 19 הראו כי שני המשולשים שבסרטוט חופפים . כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . כתבו את כל השוויונות שאינם נתונים אך ניתן להסיק אותם מהחפיפה . 20 הקטעים KF–ו AC נחתכים בנקודה . M נתון : AB = KB מצאו בסרטוט כמה שיותר זוגות של משולשים חופפים . כתבו כל חפיפה בכתיב מתמטי ורשמו את כל השוויונות שאפשר להסיק ממנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר