עמוד:271

9 הנקודה A בסרטוט נמצאת על הקטע . DE א . לפי הנתונים בסרטוט מצאו כמה שיותר משולשים חופפים . כתבו את החפיפות בכתיב מתמטי ונמקו מדוע הן מתקיימות . ב . כתבו שוויונות בין צלעות מתאימות . 10 נתון : MRP = QRM MR חוצה את . QMP האם יש בסרטוט משולשים חופפים ? אם כן : ציינו את שמותיהם של המשולשים החופפים והסבירו מדוע הם חופפים . כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . 11 שני הקטעים BD–ו AE שבסרטוט נחתכים בנקודה . C כמו כן נתון : AB || DE AC = CE א . הראו כיצד אפשר להסיק מהנתונים את השוויון . DC = CB ב . תמר הוסיפה קטעים בסרטוט וטענה : ברור שהמשולשים BCE–ו ADC חופפים ! האם תמר צודקת ? אם כן - כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי , ונמקו אותה . ג . הסיקו אילו זוגות אחרים של משולשים חופפים יש בסרטוט של תמר . כתבו את החפיפות בכתיב מתמטי ונמקו אותן . הרחבה 12 הנקודות E–ו D בסרטוט נמצאות על הקטע . AC . א כמה משולשים יש בסרטוט ? ב . לפי הנתונים מצאו כמה שיותר זוגות של משולשים חופפים . נמקו כל חפיפה וכתבו אותה בכתיב מתמטי . ג . הסבירו מדוע . AD = EC ד . הסבירו מדוע . AB = BC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר