עמוד:268

2 נתון : C = E , F = B , EF = CB א . הסבירו כיצד ניתן להסיק מהנתונים שהמשולשים בסרטוט חופפים . ב . כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . ג . רשמו שלושה שוויונות שאינם נתונים , שאפשר להסיקם מהחפיפה . 3 נסו לקבוע אילו מהמשולשים 4-1 בוודאות חופפים למשולש . ABC כתבו את החפיפות בכתיב מתמטי , ונמקו . ( הסרטוטים מוקטנים ( . הידעתם ? את הגילוי וההנמקה של טענות רבות בגאומטרייה מקובל לייחס למתמטיקאי היווני תאלס 546-624 ) לפנה"ס למניינם . ( בין השאר מיוחסות לו גם טענות שכבר למדתם : משפט החפיפה זווית–צלע–זווית זוויות קדקודיות שוות זו לזו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר