עמוד:264

ABCD 21 הוא ריבוע . א . נמקו מדוע האלכסון AC חוצה את הזוויות . < C–ו < A ב . האם לדעתכם בכל ריבוע האלכסון חוצה את שתי הזוויות הנגדיות ? נמקו . ABCD 22 הוא ריבוע . הנקודה M נמצאת על האלכסון . AC א . מצאו בסרטוט זוגות של משולשים חופפים , ורשמו את החפיפה בכתיב מתמטי . ב . הראו כי . BM = MD ג . בעזרת ריבועים כאלה : אפשר ליצור ריצופים שונים , למשל כך : 1 תארו את החוקיות בכל ריצוף . 2 חפשו בריצופים צורות חופפות נוספות . 3 נסו ליצור בעזרת הריבועים האלה ריצופים משלכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר