עמוד:263

16 נמקו מדוע מתקיימים השוויונות 3-1 שבמסגרת ( בעמוד הקודם . ( 17 שני הקטעים CN–ו FA שבסרטוט נחתכים בנקודה . T הראו כי . › KFN = › BCA הרחבה 18 בכל סעיף : 1 מצאו כמה משולשים יש בסרטוט וכתבו את שמותיהם . 2 מצאו זוגות של משולשים חופפים . נמקו את קביעתכם . 19 ידוע כי . › ABC = › DFE הנקודה K היא אמצע הצלע , AB והנקודה M היא אמצע הצלע . DF נמקו מדוע . ME = KC 20 במלבן AKMC נתון : AB = BC KD = ME א . נמקו את הטענות : המשולשים הצהובים בסרטוט חופפים . BD = BE ב . האם המשולש BDE חופף למשולשים הצהובים ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר