עמוד:260

אתגר 10 בכל סעיף מצאו זוגות של משולשים חופפים . הסבירו את תשובתכם . ( בסעיף א הסרטוט מוקטן ( . הקטעים AF–ו DB נחתכים בנקודה . C 11 א . נתון : הקטעים BD–ו AC שבסרטוט נחתכים בנקודה . K ABC = DCB , AB = DC נמקו : › ABC = › DCB ב . נתון : הנקודות E–ו D שבסרטוט נמצאות על הקטעים . CB–ו CA הקטעים BD–ו AE נחתכים בנקודה . F DC = EC , AD = BE 1 נמקו : AC = BC 2 נמקו : › AEC = › BDC 3 חשבו את זוויות המשולש . BFE ) היעזרו בחפיפה שנימקתם ( . 12 בכל סרטוט קבעו אם אפשר להסיק מהנתונים את השוויון . ABD = CBD נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר