עמוד:259

7 בסרטוט נתון : AB = BC ABT = CBT AT = מ"ס 4 . 5 מצאו את האורך של . CT היעזרו בחפיפת משולשים , ונמקו . דיון 8 הקטעים EP–ו RH שבסרטוט נחתכים בנקודה . K מיכאל טוען שלפי הנתונים המשולשים › PHK–ו › ERK חופפים . מיכאל מנמק : ER = PH 1 ( נתון ) צ - < EKR = < PKH 2 ( זוויות קדקודיות שוות ) ז - HK = RK 3 ( נתון ) - צ › ERK = › PHK לפי משפט חפיפה צז"צ האם הטענה של מיכאל נכונה ? האם הנימוק שלו נכון ? הסבירו את תשובתכם , ותקנו את דבריו של מיכאל אם יש צורך . 9 בכל אחד מהסרטוטים הקטעים BC–ו AD נחתכים בנקודה . E א . בכל סרטוט נסו לקבוע אם המשולשים חופפים . ( שימו לב לנתונים ( . אם כן - נמקו , וכתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . ב . בדקו באיזה מהסרטוטים אפשר להסיק : 1 BAE = EDC 2 B = D 3 AB = CD

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר