עמוד:257

ב . אסנת טוענת שמסעיף א ניתן להסיק את הטענה הכללית הזאת : אם אורכי שתי צלעות וגודל הזווית הכלואה ביניהן במשולש אחד שווים ( אחד לאחד ) לאורכי שתי צלעות וגודל הזווית הכלואה ביניהן במשולש אחר - אז שני המשולשים חופפים . האם אסנת צודקת ? הסבירו . משפט הוא טענה כללית שהוכחה כבר , ואפשר להסתמך עליה בהמשך מבלי שיהיה צורך לנמק אותה שוב . בכיתה ז נימקתם כמה משפטים , למשל : זוויות קדקודיות שוות זו לזו . סכום הזוויות במשולש הוא . 180 ° במשימה 2 נימקתם את המשפט : משפט משפט החפיפה צלע–זווית–צלע ( צז"צ ) אם אורכי שתי צלעות וגודל הזווית הכלואה ביניהן במשולש אחד שווים ( אחד לאחד ) לאורכי שתי צלעות וגודל הזווית הכלואה ביניהן במשולש אחר - אז שני המשולשים חופפים . 3 בכל סעיף נתונים שני משולשים . נמקו מדוע הם חופפים , וכתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . נתון : BC || PM הנקודות P–ו B נמצאות על הישרים המקבילים AM ו– . CK תזכורת מקובל לסמן ישרים מקבילים בסרטוט באמצעות חצים זהים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר