עמוד:255

משימות לסיכום 15 המשולשים שבסרטוט הם משולשים חופפים . כתבו שוויונות בין הזוויות המתאימות במשולשים החופפים . 16 בכל סעיף נתונים משולשים חופפים . כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . 17 האלכסון AC מחלק את המקבילית ABCD שבסרטוט לשני משולשים חופפים . א . מצאו את הגדלים של כל הזוויות בסרטוט . ב . כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . ג . היקף המשולש ABC הוא מ"ס a . כתבו ביטוי המתאר את היקף המרובע . ABCD נמקו . 18 הנקודות P–ו M שבסרטוט נמצאות על הצלע BC של המשולש . ABC נתון : › ABP = › ACM חשבו את זוויות המשולש . APM נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר