עמוד:253

מה מסתתר בתוך הנתונים ? במשימה 8 השתמשתם במידע על גודלה של הזווית . < B המידע הזה לא נתון בפירוש אלא " מסתתר" בתוך הנתונים : נתון שהישרים AB–ו KD מקבילים , ומכאן קל להסיק שהזוויות המתחלפות < B–ו < K שוות זו לזו . הנה דוגמאות נוספות למידע ש"מסתתר" בתוך הנתונים : בנתונים לגבי הגדלים של שתי זוויות במשולש "מסתתר" מידע לגבי גודל הזווית השלישית ( הסבירו מדוע ;( כאשר נתון שמרובע הוא מלבן - הנתון מספק מידע רב על צלעות המרובע , זוויותיו ואלכסוניו . ( ציינו מהו המידע הזה ( . 9 המשולשים שבסרטוט הם משולשים חופפים . א . מצאו את אורך הצלע PK ואת גודל הזווית . < M ב . כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . N 10 בכל סעיף נמקו על סמך הנתונים מדוע המשולשים בסקיצה אינם חופפים . דיון 11 נתון : › CBF = › CDA ( הסרטוט מוקטן ( . מצאו את ההיקף של המחומש . CBFDA

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר