עמוד:252

דיון 7 במשולשים החופפים שסרטט טל נמחקו הנתונים על גודלי הזוויות . ( הסרטוטים שלפניכם מוקטנים ( . א . עזרו לטל לקבוע מהן הזוויות המתאימות במשולשים החופפים : איזו זווית במשולש DEF מתאימה לזווית ?< A איזו זווית במשולש DEF מתאימה לזווית ?< B איזו זווית במשולש DEF מתאימה לזווית ?< C נמקו את תשובותיכם . ב . רשמו את חפיפת המשולשים בכתיב מתמטי . ג . האם יש קשר בין הצלעות המתאימות לבין הזוויות המתאימות במשולשים חופפים ? במשולשים חופפים , צלעות מתאימות נמצאות מול זוויות מתאימות , וזוויות מתאימות נמצאות מול צלעות מתאימות . דוגמה 1 המשולשים שבסרטוט חופפים . לפי הנתון הצלעות CB–ו PM הן צלעות מתאימות , ומכאן שהזוויות < K–ו < A מתאימות , ולכן גם שוות . דוגמה 2 במשולשים החופפים שבסרטוט הזוויות < R–ו < N הן זוויות מתאימות , ומכאן שהצלעות GF–ו TD מתאימות , ואפשר להסיק מכך שאורך הצלע TD הוא . 'מ 3 8 הקטעים AD–ו BK שבסרטוט נחתכים בנקודה , C ומתקבלים שני משולשים חופפים . נתון : AB || KD א . איזו צלע במשולש CDK מתאימה לצלע AC במשולש ? ABC הסבירו כיצד קבעתם . ב . כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר