עמוד:251

5 בכל סעיף נתון : › ABC = › DET א . במשולש ABC נתון : C = 22 ° , B = 120 ° , A = 38 ° , AC = מ"ס 7 , BC = מ"ס 5 , AB = מ"ס 3 כתבו את אורכי הצלעות ואת גודלי הזוויות של המשולש . › DET ב . במשולש ABC נתון : B = 77 ° , C = 56 ° , AB = מ"ס 6 . 8 במשולש DET נתון : D = 47 ° , DT = מ"ס 8 , ET = מ"ס 6 השלימו : במשולש A = ° , BC = מ"ס , AC = מ"ס : › ABC במשולש T = ° , E = ° , ED = מ"ס : › DET 6 בכל סעיף נתון זוג משולשים חופפים . בדקו אם הכתיב › ABC = › PKE מתאר את החפיפה . אם לא , כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר