עמוד:249

א . משולשים חופפים מה נלמד ? משולשים חופפים ותכונותיהם דיון 1 רונית העתיקה את המשולש הלבן ABC לדף , וסימנה את קדקודי המשולש החדש באותיות D–ו F , E ( כמו בתמונה . ( 1 א . נמקו מדוע המשולשים EFD–ו ABC הם משולשים חופפים זה לזה . ב . רונית העתיקה את המשולש ABC לשני מקומות נוספים על הנייר ( ראו תמונה . ( 2 הסבירו מדוע שני המשולשים שהתקבלו חופפים זה לזה . תזכורת משולשים חופפים הם משולשים שאפשר להניח אותם זה על זה כך שיכסו זה את זה בדיוק . דיון 2 המשולשים MPK–ו ABC שבסרטוט המוקטן הם משולשים חופפים . א . איזו צלע במשולש ABC תכסה בדיוק את הצלע MP במשולש ? MPK את הצלע ? PK את הצלע ? MK הסבירו , וכתבו שוויונות מתאימים . ב . איזו זווית במשולש ABC תכסה בדיוק את הזווית < M במשולש ? MPK את הזווית ?< P את הזווית ?< K הסבירו , וכתבו שוויונות מתאימים . חפיפת משולשים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר