עמוד:247

מחשבים ולא רק * ... אולמות תצוגה במרכז מסחרי נבנו חמישה אולמות תצוגה , הממוקמים לאורך שדרה אחידה , כמתואר בסרטוט . ( שימו לב , בכל האולמות הזוויות הן ישרות , פרט לשתי הזוויות שבאולם ( . 5 כל הקירות של אולמות התצוגה עשויים זכוכית . בעל רשת למכירת בגדי אופנה מעוניין לשכור את אחד מאולמות התצוגה . הוא מתלבט אם לשכור את אולם התצוגה ששטחו הוא הגדול ביותר ( כדי שיוכל להכיל בתוכו כמות גדולה ביותר של בגדים למכירה ) או לשכור את אולם התצוגה שהיקפו הוא הגדול ביותר ( כדי שיוכל להציג בחלון הראווה כמות רבה ככל האפשר של בגדים . ( . 1 איזה אולם תצוגה הוא בעל השטח הגדול ביותר ? נמקו . . 2 איזה אולם תצוגה הוא בעל ההיקף הגדול ביותר ? נמקו . . 3 איזה אולם תצוגה הוא בעל ההיקף הקטן ביותר ? נמקו . . 4 נסמן S–ב את שטחו של אולם תצוגה , 1 ובP– את היקפו של אולם תצוגה . 1 קבעו אם השטח של כל אחד מאולמות התצוגה האחרים גדול , S–מ שווה S–ל או קטן , S–מ ואם ההיקף של כל אחד מאולמות התצוגה האחרים גדול , P–מ שווה P–ל או קטן . P–מ . 5 האם יש שני אולמות תצוגה ( או יותר ) שיש להם אותו היקף , אך שטח שונה ? . 6 הציעו שינוי בתכנון של אולם תצוגה , 3 כך שיתקיים : א . היקף האולם החדש יהיה זהה להיקף של אולם , 3 אך שטחו יהיה קטן יותר משטחו של אולם . 3 ב . היקף האולם החדש יהיה גדול יותר מההיקף של אולם , 3 אך שטחו יהיה קטן יותר משטחו של אולם . 3 ג . היקף האולם החדש יהיה קטן יותר מההיקף של אולם , 3 וגם שטחו יהיה קטן יותר משטחו של אולם . 3 _________________________________________________________________________________________________________ * המשימות בעמ' 248–ו 247 מתבססות על אתר משרד החינוך לאוריינות מתמטית : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Tochniyot–Limudim / Math–Chatav

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר