עמוד:246

משימות לסיכום 42 למסיבה של סיום הלימודים קנתה חנה עוגיות בסכום של ח"ש 180 . במחצית הסכום קנתה עוגיות שוקולד , ובשאר - עוגיות גבינה . מחיר ק"ג אחד עוגיות שוקולד הוא שני שלישים ממחיר ק"ג אחד 1 עוגיות גבינה . משקל עוגיות השוקולד שקנתה חנה היה גדול ב– ג"ק 1 ממשקל עוגיות הגבינה . 4 א . השלימו את הנתונים בטבלה : ב . מהו מחירו של ק"ג אחד עוגיות מכל סוג ? ג . מהו משקל העוגיות שקנתה חנה מכל סוג ? 43 נתון מספר דו–ספרתי שבו ספרת העשרות גדולה 1–ב מספרת היחידות . היחס בין סכום הספרות למספר הוא . 1 : 6 מצאו את המספר . 44 מחירו של ק"ג אחד בשר בקר יקר ח"ש 6–ב ממחירו של ק"ג אחד בשר עוף . היחס בין מחירו של ק"ג אחד בשר עוף למחירו של ק"ג אחד בשר בקר הוא . 4 : 5 מה מחירו של ק"ג אחד בשר בקר ? 45 נהג אוטובוס נוסע מדי יום מרחק של מ"ק 300 במהירות קבועה . באחד הימים נסע נהג האוטובוס במהירות גבוהה 20 % –ב מהמהירות הרגילה , ולכן הגיע ליעדו שעה אחת מוקדם יותר מהשעה הרגילה . מהי מהירותו הקבועה של האוטובוס ? 46 אורי גר במרחק של מ"ק 6 מחוף הים . לפעמים אורי הולך לחוף הים ברגל , ולפעמים הוא רוכב על אופניים במהירות גדולה פי 3 ממהירות ההליכה ברגל . משך זמן הנסיעה באופניים לחוף הים קטן בשעה אחת ממשך זמן ההליכה ברגל . מהי מהירות ההליכה של אורי ? ל"מ 1 , 350–ל 47 משקה תפוחים בריכוז של 40 % הוסיפו כמות של מים , והתקבל משקה בריכוז של . 15 % מהי כמות המים שהוסיפו ? מהי כמות המשקה שהתקבל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר