עמוד:245

39 נתון מלבן . הגדילו צלע אחת שלו , 20 % –ב ואת צלעו הסמוכה הקטינו . 25 % –ב התקבל ריבוע שאורך צלעו מ"ס 6 . מהו שטחו של המלבן המקורי ? 40 למסיבת פורים קנו חטיפי בוטנים בסכום של , ₪ 60 וכן בקבוקי משקה בסכום הקטן 10 % –ב מהסכום ששולם עבור חטיפי הבוטנים . מחירו של בקבוק משקה גבוה ₪ 2–ב ממחירו של חטיף בוטנים . כמות בקבוקי המשקה הייתה קטנה 40 % –ב מכמות החטיפים . מה מחירו של חטיף בוטנים ? למתעניינים 41 בשיעור גאומטרייה חילקה המורה לכל תלמידה גיליון נייר בצורת ריבוע שאורך צלעו מ"ס 20 . היא ביקשה לגזור את כל הגיליון למצולעים חופפים ללא שאריות . רינה גזרה ריבועים , מיכל גזרה מלבנים ויעל גזרה משולשים . מספר המשולשים שגזרה יעל קטן 2–ב ממספר המלבנים שגזרה מיכל , וקטן 8–ב ממספר הריבועים שגזרה רינה . שטחו של כל משולש כפול משטחו של כל ריבוע . א . כמה מצולעים התקבלו מכל סוג ? מהו שטחו של כל מצולע ? תוכלו להיעזר בטבלה : ב . לפניכם מידות של מלבנים שונים . אילו מהן מתאימות לנתונים במשימה ? נמקו את תשובתכם . 1 2 x 10 2 20 x 2 3 8 x 5 4 1 x 20 5 5 x 4 6 4 x 10 ג . הציעו מידות של ריבוע , מלבן ומשולש המתאימות לתשובה שקיבלתם בסעיף א . נסו להציע כמה אפשרויות . לאילו מהצורות מתאימה רק אפשרות אחת ? ד . האם ייתכן שהמשולש הוא שווה–שוקיים ? שווה–צלעות ? אם כן - תארו את המשולש . אם לא - הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר