עמוד:243

דיון 28 לפניכם שלוש בעיות : 1 שלום גר במרחק של מ"ק 24 ממקום עבודתו . לפעמים שלום נוסע לעבודה במכונית ולפעמים - באופניים . מהירות הנסיעה שלו באופניים היא שליש ממהירות הנסיעה שלו במכונית . זמן הנסיעה באופניים ארוך בשעה מזמן הנסיעה במכונית . באיזו מהירות שלום נוסע במכונית ? באיזו מהירות הוא נוסע באופניים ? 2 אלדד הוא רצף מקצועי . דני , בנו של אלדד , עוזר לו בריצוף ומרצף אריחים בקצב קטן פי 3 מהקצב של אלדד . ( מספר האריחים שדני מרצף בשעה קטן פי 3 ממספר האריחים שאלדד מרצף ( . משך הזמן שדני מרצף 24 אריחים ארוך בשעה ממשך הזמן שאלדד מרצף 24 אריחים . באיזה קצב דני מרצף ? באיזה קצב אלדד מרצף ? 3 נעמי רוצה לקנות דובדבנים או ענבים בסכום של ח"ש 24 . מחיר ק"ג אחד ענבים קטן פי 3 ממחיר ק"ג אחד דובדבנים . נעמי יכולה לקנות ח"ש 24–ב דובדבנים שמשקלם קטן בק"ג אחד ממשקל הענבים שתקנה בסכום הזה . מהו המחיר של ק"ג אחד דובדבנים ? מהו המחיר של ק"ג אחד ענבים ? א . לכל בעיה בנו טבלה מתאימה וענו על השאלות . ב . כתבו במה שלוש הבעיות דומות ובמה הן שונות . ג . חברו בעיה שיש בה אותם מספרים המתחילה כך : "ממלאים שתי בריכות שנפח כל אחת מהן . " ... הרחבה 29 מהירות ההליכה של אורי גדולה ממהירות ההליכה של אחותו הקטנה מירי 30–ב מטר לדקה . שניהם לומדים באותו בית ספר . משך הזמן שאורי מגיע לבית הספר קטן פי 1 . 5 ממשך הזמן שמירי מגיעה לבית הספר . א . מצאו את מהירות ההליכה של אורי , אם המרחק מביתם של אורי ושל מירי עד בית הספר הוא 900 מטרים . ב . מצאו את מהירות ההליכה של אורי , אם המרחק מביתם עד בית הספר הוא 1 , 350 מטרים . ג . האם אפשר למצוא את מהירות ההליכה של אורי ושל מירי , אם המרחק מביתם עד בית הספר אינו ידוע ? נמקו ! הרחבה 30 כמות התרכיז במשקה היא 30 % מכמות המים . הוסיפו 100 גרם תרכיז למשקה . לאחר ההוספה הייתה כמות התרכיז במשקה 40 % מכמות המים . מה היו כמויות המים והתרכיז במשקה לאחר ההוספה ? הסבירו את הנתונים המופיעים בטבלה והיעזרו בה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר