עמוד:242

24 אבנר שילם ₪ 100 עבור כמות דלק מסוימת למכוניתו . כעבור שבוע ירד מחיר הדלק ₪ 0 . 5–ב לליטר , ואבנר שילם ₪ 90 עבור אותה כמות דלק . מה היה המחיר של ליטר דלק לפני שירד המחיר ? השלימו את הטבלה והיעזרו בה . הרחבה 25 התחילו להזרים מים לשתי בריכות באותו הזמן . בבריכה א היו 73 ליטרים מים . הזרימו לבריכה 6 ליטרים מים בכל דקה . 5 3 בבריכה ב היו 100 ליטרים מים . הזרימו לבריכה 5 ליטרים מים בכל דקה . 4 א . כעבור כמה זמן מתחילת המילוי היו בשתי הבריכות כמויות שוות של מים ? ב . כעבור כמה זמן מתחילת המילוי הייתה כמות המים בבריכה א גדולה פי שניים מזו שבבריכה ב ? 26 בטבלה שלפניכם מופיעים נתונים על תנועה במהירות קבועה של הולך רגל , של אופנוע ושל מכונית . השלימו את הטבלה . 27 רוכב אופניים נסע מביתו עד חוף הים במשך 3 שעות במהירות קבועה . 1 בדרך חזרה הוא התעייף והקטין את מהירותו 3–ב קמ"ש . הדרך חזרה נמשכה 3 שעות . 2 באיזו מהירות חזר רוכב האופניים לביתו ? היעזרו בטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר