עמוד:241

22 האריכו צלע אחת של ריבוע מ"ס 3–ב ואת הצלע הסמוכה לה מ"ס 4–ב . 3 היחס בין היקפו של המלבן שנוצר להיקפו של הריבוע המקורי הוא . 2 ) ראו סרטוט מוקטן ( . א . סמנו x–ב את אורך הצלע של הריבוע ורשמו ביטויים אלגבריים המתאימים להיקף הריבוע , לאורכי צלעות המלבן ולהיקף המלבן . ב . כתבו משוואה , פתרו אותה ומצאו את אורך הצלע של הריבוע . 23 הנפח של בריכה א גדול פי 3 מהנפח של בריכה ב . התחילו למלא את שתי הבריכות בו–זמנית : בריכה ב - בקצב של 10 ליטרים לדקה , ובריכה א - בקצב של 20 ליטרים לדקה . בריכה ב התמלאה כולה 20 שעות לפני שבריכה א התמלאה כולה . בנו משוואה ומצאו את הנפח של כל אחת מהבריכות . היעזרו בהסבר שלפניכם . הסבר : נכתוב את הגדלים שבשאלה : נפח בריכה ב : x שימו לב : אפשר לסמן x–ב כל גודל אחר שאינו נתון בשאלה . נפח בריכה א : 3 x קצב המילוי של בריכה ב : 10 ליטרים לדקה קצב המילוי של בריכה א : 20 ליטרים לדקה x משך המילוי של בריכה ב : דקות 10 x 3 x משך המילוי של בריכה א : דקות או + 1 , 200 דקות ( הסבירו ( . 10 20 בכל בריכה מתוארים הגדלים "נפח , " "קצב המילוי , " "משך המילוי . " לכן אפשר לארגן את הנתונים בטבלה כך : שימו לב : הטבלה משמשת אך ורק לארגון הנתונים , ולכן אין חשיבות לסדר העמודות והשורות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר